Windows Registry

Windows Registry

register systému Windows

Register Windows je databáza v systéme Windows operačný systém ktorý ukladá informácie, nastavenia, možnosti a ďalšie hodnoty pre hardvér a softvér nainštalovaný na danom počítači. Okrem toho register obsahuje vaše systémové nastavenia a môžete ich upraviť úpravou registra.Register je usporiadaný do kľúčov a je k dispozícii päť koreňových kľúčov:

 • HKEY_CLASSES_ROOT
 • HKEY_CURRENT_USER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE
 • HKEY_USERS
 • HKEY_CURRENT_CONFIG

Každý z koreňových kľúčov obsahuje špecifické kľúče, ktoré vám umožňujú meniť konkrétne nastavenia. Okrem kľúčov podporuje register Windows aj rôzne typy hodnôt. Medzi podporované typy patria: • REG_SZ - Hodnota reťazca
 • REG_MULTI_SZ - Hodnota viacerých riadkov
 • REG_EXPAND_SZ - Rozšírená hodnota reťazca
 • REG_BINARY - Binárna hodnota
 • REG_DWORD - Podobá sa na binárnu hodnotu, ale podporuje aj 32-bitové desatinné a hexadecimálne hodnoty
 • REG_QWORD - Podobné ako DWORD, ale je uložené ako 64-bitová hodnota