Windows PowerShell

Windows Powershell

avast secureeline vpn sa nepripojí
Microsoft PowerShell

PowerShell je shell príkazového riadku a skriptovací jazyk založený na úlohách, postavený na .NET. Použitím PowerShellu správcovia systému môže automatizovať úlohy a procesy pomocou príkazového riadku.PowerShell umožňuje používateľom plný prístup ku všetkým typom v rámci .NET. Poskytuje tiež jednoduchý spôsob manipulácie server a komponenty pracovnej stanice. Pomocou prostredia PowerShell môžete na vzdialenom počítači spúšťať skripty a príkazy, prenášať súbory, počúvať určité udalosti a vykonávať úlohy na pozadí na viacerých vzdialených počítačoch.

Úlohy v prostredí PowerShell vykonávajú rutiny cmdlet, ktoré sú špeciálnymi triedami .NET a nie samostatnými spustiteľnými súbormi. Je dôležité spomenúť, že rutiny cmdlet je možné zostaviť iba z niekoľkých riadkov kódu.