Čo robiť, ak sa váš Xbox nepripojí k sieti Wi-Fi [RÝCHLY PRÍRUČKA]

What Do If Your Xbox Won T Connect Wi Fi

xbox vyhral Na odstránenie rôznych problémov s počítačom odporúčame nástroj Restoro PC Repair Tool: Tento softvér opraví bežné chyby počítača, ochráni vás pred stratou súborov, škodlivým softvérom, zlyhaním hardvéru a optimalizuje váš počítač na maximálny výkon. Opravte problémy s počítačom a odstráňte vírusy hneď v 3 jednoduchých krokoch:
 1. Stiahnite si Restoro PC Repair Tool dodávaný s patentovanými technológiami (patent k dispozícii tu ).
 2. Kliknite Spustite skenovanie nájsť problémy so systémom Windows, ktoré by mohli spôsobovať problémy s počítačom.
 3. Kliknite Opraviť všetko opraviť problémy ovplyvňujúce bezpečnosť a výkon vášho počítača
 • Restoro bol stiahnutý používateľom0čitateľov tento mesiac.

Konzoly Xbox sa pripájajú k službe Xbox Live pre funkcie ako napr online hranie , streamovanie videa a ďalšie, ale deje sa to iba vtedy, keď pripojenie funguje dobre.Bohužiaľ, niekedy z dôvodu rôznych technických problémov Xbox sa nepripojí k sieti Wi-Fi alebo iné internetové pripojenia, ktoré používate, a tieto vám môžu zabrániť v pripojení konzoly k sieti alebo k službe Xbox Live.

Zvyčajne, keď Xbox Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi alebo k bezdrôtovej sieti, na obrazovke konzoly Xbox sa zobrazí chyba odporúčajúca na vyriešenie problému cyklus napájania smerovača alebo zariadenia brány.Ak však správca smerovača nedávno zmenil heslo Wi-Fi, budete musieť konzolu aktualizovať, aby ste sa v budúcnosti vyhli takýmto zlyhaniam.

Tu je zoznam riešení, ktoré môžete použiť, keď sa Xbox nepripojí k WiFi.Čo môžem urobiť, ak sa Xbox nepripojí k sieti Wi-Fi:

 1. Znova spustite test sieťového pripojenia
 2. Vypnite a zapnite konzolu a sieťový hardvér
 3. Odpojte náhlavné súpravy tretích strán
 4. Uistite sa, že smerovač vysiela správny SSID
 5. Potvrďte heslo WiFi
 6. Skontrolujte ďalšie bezdrôtové rušenie
 7. Skontrolujte filtrovanie MAC
 8. Zmeňte bezdrôtový kanál
 9. Skontrolujte šírku bezdrôtového kanálu
 10. Skontrolujte slabý bezdrôtový signál
 11. Vyskúšajte pripojenie na inom mieste

1. Znova spustite test sieťového pripojenia

Vykonajte to na svojej konzole a overte konkrétne chybové hlásenie, ktoré sa zobrazuje, a to takto:

 1. Otvorte sprievodcu
 2. Vyberte nastavenie .
 3. Vyberte Všetky nastavenia .
 4. Vyberte Sieť .
 5. Vyberte Nastavenia siete . Všetky známe výpadky sa zobrazia v strede obrazovky.
 6. Vyberte Vyskúšajte sieťové pripojenie na pravej strane Nastavenia siete obrazovka. Ak je test úspešný, konzola sa pripojí k službe Xbox Live. Ak nie, problém sa pokúsi identifikovať Poradca pri riešení problémov so sieťovým pripojením.

Xbox sa náhodne odpojí od internetu? Nebojte sa, máme pre vás správne riešenie.


2. Zapnite a vypnite konzolu a sieťový hardvér

Odpojte napájací kábel zo zadnej strany router , modem alebo brána na niekoľko minút. Ak máte smerovač a modem, odpojte ich napájacie káble a potom reštartujte konzolu Xbox One takto: • Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu.
 • Vyberte nastavenie .
 • Vyberte Reštartujte konzolu .
 • Vyberte Áno na potvrdenie. Ak nemáte prístup k sprievodcovi alebo sa zdá, že je konzola zamrznutá, stlačte a podržte kláves Xbox tlačidlo na konzole na 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly klepnite na Xbox opätovným spustením tlačidla na konzole.
 • Najskôr zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa všetky svetlá vrátia do normálneho stavu.
 • Pripojte smerovač a počkajte, kým sa všetky svetlá vrátia do normálneho stavu.
 • Vyskúšajte pripojenie k službe Xbox Live. Ak bude úspešná, konzola sa pripojí k službe Xbox Live.

Poznámka Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte ikonu Áno .


Xbox One sa neaktualizuje? Nenechajte si tým zničiť deň. Pozrite sa na tento článok a vyriešte problém okamžite.

bojisko 4 sa otvára a zatvára

3. Odpojte náhlavné súpravy tretích strán

Títo náhlavné súpravy môžu spôsobiť aktívne rušenie, pretože vysielajú na rovnakej frekvencii ako bezdrôtové smerovače. Problémovú náhlavnú súpravu nájdete takto:

 • Odpojte napájanie bezdrôtových slúchadiel.
 • Vyskúšajte pripojenie k službe Xbox Live. Ak bude úspešná, konzola sa pripojí k službe Xbox Live

4. Uistite sa, že smerovač vysiela správny SSID

Skontrolujte, či sa konzola pripája k správnemu identifikátoru SSID, a potom znova vyskúšajte pripojenie k službe Xbox Live. Ak toto riešenie fungovalo, vaša konzola sa pripojí k službe Xbox Live.

V opačnom prípade bude pravdepodobne potrebné vašu konzolu otestovať v náhradné umiestnenie , skontrolujte problémy s pripojením smerovača alebo hľadajte nový.


Xbox One nefunguje s ethernetovým káblom? Ak chcete problém ľahko vyriešiť, pozrite si tohto praktického sprievodcu.


5. Potvrďte heslo WiFi

Ak chcete potvrdiť heslo bezdrôtovej siete pomocou počítača so systémom Windows 10, ktorý je už k sieti pripojený, postupujte takto:

 • Kliknite Štart
 • Vyberte Ovládací panel .
 • Kliknite Sieť a internet .
 • Kliknite Centrum sietí a zdielania .
 • Kliknite Spravujte bezdrôtové siete .
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na názov bezdrôtovej siete a potom vyberte možnosť Vlastnosti .
 • Kliknite na ikonu Bezpečnosť kartu a potom kliknite na ikonu Zobraziť znaky začiarkavacie políčko. Po overení správneho hesla pre svoju bezdrôtovú sieť znova otestujte pripojenie k službe Xbox Live

Poznámka Ak je možnosť Zobraziť znaky nie je k dispozícii, možno nie ste prihlásení pomocou účtu správcu v počítači.

Zistite všetko, čo treba vedieť o účte správcu a o tom, ako ho môžete povoliť / zakázať práve tu !


Nemôžete otvoriť Ovládací panel? Ak chcete nájsť riešenie, pozrite si tohto podrobného sprievodcu.


6. Skontrolujte ďalšie bezdrôtové rušenie

Existujú dva typy interferencií: aktívne a pasívne. Medzi aktívne patria elektronické zariadenia, ktoré vysielajú bezdrôtový signál alebo spôsobujú elektromagnetické rušenie, zatiaľ čo pasívne sa vyskytujú, keď bezdrôtový signál prechádza objektmi, čo spôsobuje jeho slabosť a lomenie.

Medzi konzolou a smerovačom odpojte zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, klimatizácia, rúry na pečenie, televízory CRT, detské chůvy, iné bezdrôtové siete, bezdrôtové telefóny a bezdrôtové reproduktory, aby sa také rušenie minimalizovalo.

Ostatné predmety, ako je sklo, olovo, medené potrubie, betón, izolácia, zrkadlá, trezory na zbrane, kartotéky, dlaždice a sadra, by sa mali zlikvidovať, bezdrôtový signál sa však zhoršuje aj na diaľku.

Keď ste určili najlepšiu konfiguráciu zorného poľa pre svoje zariadenia a odstránili čo najviac príčin rušenia, vyskúšajte pripojenie k službe Xbox Live.

7. Skontrolujte filtrovanie MAC adries

Bezdrôtové smerovače môžu zabrániť neoprávnenému prístupu do siete pomocou funkcie nazývanej filtrovanie MAC adries. Filtrovanie MAC adries však môže tiež zabrániť pripojeniu konzoly k službe Xbox Live.

Ak je zapnutá, pridajte adresu MAC svojej konzoly do zoznamu povolených smerovačov alebo dočasne vypnite filtrovanie MAC adries na smerovači, aby ste zistili, či filtrovanie MAC adries nebráni konzole v pripojení k službe Xbox Live.

Ak chcete pridať adresu MAC svojej konzoly do zoznamu povolených smerovačov, postupujte takto:

bezdrôtový sieťový adaptér má problémy
 • Získajte adresu MAC svojej konzoly
 • Na zariadení Xbox Home navigujte doľava, kým sa nedostanete Špendlíky .
 • Vyberte nastavenie .
 • Vyberte Sieť .
 • Vyberte Pokročilé nastavenia .
 • Zapíšte si svoju adresu MAC pre bezdrôtové pripojenie.
 • Pridajte adresu MAC svojej konzoly do zoznamu autorizovaných adries MAC vášho smerovača
 • Informácie o zmene nastavenia filtrovania MAC adries na smerovači nájdete v dokumentácii k smerovaču alebo na webových stránkach výrobcu hardvéru.
 • Ak zmeníte nastavenie filtrovania MAC, pred pripojením k službe Xbox Live reštartujte smerovač.

Oprava Sieť je za chybou NAT obmedzenou na portoch v konzole Xbox One pomocou jednoduchých riešení z tohto článku.


8. Zmeňte bezdrôtový kanál

Bezdrôtový smerovač môže vysielať na niekoľkých rôznych kanáloch. Ak iná bezdrôtová sieť v okolí vysiela na rovnakom kanáli alebo ak bezdrôtové zariadenie interferuje, môže sa stať, že z vašej bezdrôtovej siete bude slabý signál.

Ak chcete vyriešiť tento problém, skúste zmeniť kanál, na ktorom váš smerovač vysiela.

Poznámka: Väčšina bezdrôtových smerovačov má konfigurovateľnú možnosť so šírkou kanálu buď 20 MHz alebo 40 MHz. The Xbox One uprednostňuje nastavenie na 20 MHz.

Po zmene bezdrôtového kanálu otestujte pripojenie k službe Xbox Live.


Ak chcete automaticky nakonfigurovať smerovač, vyskúšajte tieto úžasné softvérové ​​nástroje, ktoré to umožnia.


9. Skontrolujte šírku bezdrôtového kanálu

Bezdrôtový smerovač môže vysielať na rôznych zariadeniach šírky kanálov . Väčšina bezdrôtových smerovačov má konfigurovateľnú možnosť so šírkou kanálu buď 20 MHz alebo 40 MHz. The Xbox One konzola preferuje nastavenie na 20 MHz.

Ak chcete vyriešiť problém s pripojením, najskôr sa ubezpečte, že je bezdrôtový smerovač nakonfigurovaný na vysielanie s nastavením 20 MHz. Po overení, že je bezdrôtový smerovač nastavený na šírku kanála 20 MHz, vyskúšajte pripojenie k službe Xbox Live.

10. Skontrolujte slabý bezdrôtový signál

Slabý bezdrôtový signál môže znamenať, že sa Xbox nepripojí k WiFi. Intenzitu bezdrôtového signálu môžete skontrolovať na Xbox One konzolu takto:

 • Otvorte sprievodcu
 • Vyberte nastavenie .
 • Vyberte Všetky nastavenia .
 • Vyberte Sieť .
 • Vyberte Nastavenia siete . Všetky známe výpadky sa zobrazia v strede obrazovky.
 • Vyberte Podrobné štatistické údaje o sieti .
 • Sila vášho bezdrôtového signálu je v percentách vyjadrená ako percento Podrobný stav siete Sila signálu pod 20% sa považuje za nízku a môže spôsobiť problémy s pripojením k službe Xbox Live.

Môžete tiež vyskúšať káblové pripojenie k smerovaču, priame pripojenie k modemu alebo pripojenie priamo k modemu a potom vyskúšať pripojenie k službe Xbox Live.


Váš Xbox One sa nebude pripájať k službám Xbox Live? Nebojte sa, máme pre vás správne riešenie.


11. Otestujte svoje pripojenie na inom mieste

 • Odpojte Konzola Xbox a všetko súvisiace príslušenstvo.
 • Choďte s Xboxom a príslušenstvom na alternatívne miesto, kde sa môžete pripojiť k alternatívnej sieti. To určí, či je chyba vo vašej sieti alebo v konzole.
 • Na alternatívnom mieste znova pripojte konzolu Xbox a všetky príslušné doplnky.
 • Reštartujte konzolu a vyskúšajte pripojenie Xbox Live na novom mieste pokusom o pripojenie k alternatívnej sieti

V prípade, že sa váš Xbox pripája na inom mieste, mali by ste to zvážiť výmena smerovača a opraviť problémy so sieťou .

Ak sa Xbox nepripojí k sieti Wi-Fi ani po použití vyššie uvedených riešení, môže nastať chyba v internom probléme bezdrôtový adaptér alebo vaša konzola vyžaduje opravu. Online žiadosť o opravu môžete odoslať na stránke Centrum služieb Xbox Online na opravu konzoly.

Dajte nám vedieť, či niektoré z týchto riešení pomohlo, a to zanechaním komentára v sekcii nižšie.

Virtualbox nespúšťa Windows 10

Nechajte tiež akékoľvek ďalšie otázky alebo návrhy, ktoré môžete mať, a my ich určite skontrolujeme.

SÚVISIACE PRÍBEHY KONTROLY: