2D počítačová grafika

2d Computer Graphics

2D počítačová grafika je počítačová generácia digitálnych obrázkov - väčšinou z dvojrozmerných modelov (napríklad 2D geometrické modely, text a digitálne obrázky) a pomocou techník, ktoré sú pre ne špecifické. Toto slovo môže znamenať odvetvie informatiky, ktoré takéto techniky obsahuje, alebo samotné modely.